Карактеристики на амортизери за чад и оган

2022-03-08

Често се вели дека гаснењето на пожарот е поважно од планината Таи, а секоја пожарна несреќа е тешко искуство. Во пожарни несреќи, стапката на смртност на луѓето предизвикани од високи концентрации на чад и отровни гасови е далеку повисока од онаа на пожарот. зградите немаат разумни инсталации на системи за издувни вентилатори од пожар и неразумните системи за вентилација на пожар се фундаменталните причини за формирање. Производителите на издувни вентилатори од пожар ќе ве известат со вас, кои згради се погодни за издувни вентилатори од пожар и кои згради мора да бидат опремени со вентилатори за издувни гасови од пожар. Надземни простории со површина поголема од 300 m2 во зградата на фабриката; Фабрички згради од категорија В со повеќе персонал и запаливи материи или внатрешни патеки со должина поголема од 20,0 m во високи фабрички згради со висина поголема од 32,0 m; Фабрички згради од категорија Д со површина поголема од 5000м2 на кој било кат.
  • QR