Составот на вентилаторот со аксијален проток

2022-03-08

Вентилаторот за аксијален проток е главно составен од 1-главен центар; 2-сечило; 3-шахта; 4-обвивка; 5-колектор за воздух; 6-насочно тело; 7-исправувач; 8-дифузер.И влезот на воздухот и составот на работното коло. Влезот на воздухот се состои од колектор на воздух и тело за насочување, а работното коло се состои од центар 1 и сечило 2. Работното коло е фиксирано со вратилото 3 за да се формира роторот на вентилаторот, а роторот е потпрен на лежиштето. Кога моторот го придвижува работното коло на вентилаторот да се ротира, има релативен проток на воздух низ секое сечило.
  • QR